DOFINANSOWANIE PRZYJAZDU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

DOFINANSOWANIE PRZYJAZDU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Zastanawiasz się jak najwygodniej i najlepiej dojechać do Poznania na targi Instalacje ?
Zbierz grupę znajomych i razem skorzystajcie z atrakcyjnej oferty dofinansowania przyjazdu na targi!

  • Do kogo kierowana jest oferta dofinansowania?

Z dofinansowania przyjazdów grupowych skorzystać mogą profesjonaliści związani z branżą budowlaną, w szczególności instalatorzy, architekci, firmy wykonawcze, rzemieślnicy, inżynierowie budownictwa, kierownicy budów, firmy handlowe i usługowe.

  • Oferta nie dotyczy grup szkolnych ani zorganizowanych grup prywatnych.

Dofinansowanie przyjazdu na targi Instalacje 2018 przewidziane jest tylko dla grup zorganizowanych z Polski.

FORMULARZ

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE:
W celu dofinansowania przyjazdu grupy nie trzeba zatrudniać profesjonalnej firmy transportowej. Organizatorem przyjazdu grupy na targi INSTALACJE 2018 może zostać każdy podmiot gospodarczy mający prawo do wystawienia faktury VAT. UWAGA! Bez faktury VAT nie możemy udzielić dopłaty!

•    Grupa zorganizowana musi liczyć min. 8 osób (z kierowcą).
•    Dofinansowanie przyjazdu wynosić będzie 1,20 zł netto + VAT (8%) za kilometr trasy przejazdu do Poznania (czyli w jedną stronę).
•    Zgłoszone grupy zorganizowane otrzymają od MTP bezpłatne dokumenty wstępu na targi.
•    Autokar/ bus Grupy Zorganizowanej parkuje bezpłatnie na terenie MTP.
W momencie zgłoszenia niezbędne jest podanie: miejsca wyjazdu, ilości osób oraz liczby kilometrów dzielących miejscowość od Poznania. Odległości sprawdź na stronie, na której będą one weryfikowane przy potwierdzaniu otrzymanych zgłoszeń: WWW.ODLEGLOSCI.INFO

Liczba  miejsc ograniczona!

Miejsce wyjazdu grupy powinna stanowić miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy organizującej wyjazd.


Po zgłoszeniu grupy MTP wyśle drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres email następujące materiały:
•    potwierdzenie zdeklarowanej w zgłoszeniu liczby kilometrów i kwoty dofinansowania
•    zaproszenia na targi INSTALACJE 2018 - liczba zaproszeń będzie zgodna ze zgłoszoną
w formularzu liczbą uczestników grupy (zaproszenia będą wymagały wcześniejszej aktywacji – wypełnienia ankiety rejestracyjnej załączonej do zaproszenia)
•    listę uczestników – należy ją uzupełnić o dane uczestników grupy poprzez podanie:

_danych Organizatora, miejsca i daty wyjazdu, telefonu kontaktowego do Organizatora, imion
i nazwisk uczestników oraz ich numerów zaproszenia na targi. Wypełnioną listę uczestników należy obowiązkowo zabrać ze sobą przyjeżdżając na targi INSTALACJE 2018
_lista musi być podpisana przez wszystkich uczestników wycieczki i posiadać pieczątkę
z podpisem Organizatora Grupy.

•    kartę wjazdową – karta parkingowa będzie wystawiona na konkretny zdeklarowany w zgłoszeniu nr rejestracyjny;
W celu otrzymania dofinansowania Organizator Grupy zobowiązany jest:
•    po wjeździe na teren MTP przekazać obsłudze MTP w miejscu „Przystanek INSTALACJE 2018” aktywowane uprzednio na stronie internetowej www.mtp24.pl zaproszenia uczestników zgłoszonej Grupy.
•    zostawić u Kierownika w Biurze Organizatora Targów – pawilon nr 5, fakturę VAT wystawiona na kwotę dofinansowania (1,20 zł netto za każdy kilometr trasy do Poznania), wraz z listą uczestników.

Kwota na fakturze musi być zgodna z kwotą przesłana na potwierdzeniu przez MTP.
Kwota dofinansowania ( 1,20 zł + VAT 8 % za każdy kilometr trasy) zostanie przelana na wskazane przez Organizatora Grupy w fakturze konto, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Kierownika w Biurze Obsługi Targów – pawilon nr 5.

Faktury VAT przyjmowane będą w trakcie trwania targów INSTALACJE 2018 w dniach 23.04-26.04.2018 w godzinach 10:00 do 15:00 w Biurze Obsługi Targów – pawilon nr 5.
Zaproszenia oraz obecność wszystkich osób na targach INSTALACJE 2018 zostanie poddana weryfikacji.

Jeżeli zaproszenia wszystkich uczestników Grupy nie zostaną przekazane obsłudze MTP lub zaproszenia nie zostaną wcześniej aktywowane na stronie internetowej www.mtp24.pl dofinansowanie nie zostanie przyznane.

Faktura VAT powinna być wystawiona na:
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
NIP : 777-00-00-488
Tytułem : Usługi przewozowe osób na Targi Instalacje 2018

zgłoszenia należy przesyłać na adres:

katarzyna.mileckaat mtp.pl

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact