Korporacja Kominiarzy Polskich honorowym patronem targów Instalacje

Korporacja Kominiarzy Polskich objęła Targi Instalacje honorowym patronatem.

Korporacja Kominiarzy Polskich powstała w 1991 roku. Jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów kominiarskich. Działa na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej. Współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, poprawy stanu bezpieczeństwa p. pożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego. Korporacja bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów i norm obowiązujących w branży. Działalność Korporacji nie ogranicza się tylko do Polski. Zarząd współpracuje z zagranicznymi organizacjami kominiarskimi. W ramach tej współpracy członkowie Korporacji byli wielokrotnie w krajach Unii Europejskiej, a także Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Od 1992 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich. Dowodem uznania dla wysokiego poziomu rzemiosła kominiarskiego w Polce jest powierzenie Korporacji Kominiarzy Polskich roli gospodarza Międzynarodowej Konferencji Mistrzów Kominiarskich, odbywającej się w 50 rocznicę powstania Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich (ESCHFÓ) w sierpniu 2004 w Krakowie.

Korporacja posiada 17 oddziałów terenowych obejmujących swoim działaniem obszar całego kraju. Prowadzi ogólnopolski rejestr mistrzów kominiarskich uprawnionych do dokonywania badania technicznego przewodów kominowych i wydawania odpowiednich protokółów, ekspertyz i opinii. Jest jedyną organizacją zawodową reprezentującą kominiarstwo w kraju i za granicą. Organizuje szkolenia zarówno krajowe jak i zagraniczne, seminaria i wystawy.

Wydaje czasopismo zawodowe “Kominiarz Polski”, którego spis treści dostępny jest pod adresem www.koroporacjakominiarzy.pl i jest bardzo wysoko oceniana przez fachowców. Internetowy rejestr mistrzów kominiarskich jest prowadzony na stronie www.koroporacjakominiarzy.pl .

Wstecz

Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact