Patronat Honorowy


Partner Strategiczny


Patronat Branżowy


Raport IRENA: „Global energy transformation: A roadmap to 2050”

"Zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej w połączeniu z intensyfikacją elektryfikacji może mieć decydujące znaczenie dla osiągnięcia przez świat kluczowych celów klimatycznych do 2050 roku"

Raport (edycja 2019) pod hasłem „Globalna transformacja energetyczna” – rozszerza kompleksowy plan działania IRENA, w którym analizuje się ścieżki technologiczne i konsekwencje polityczne w celu zapewnienia zrównoważonej energii w przyszłości.

więcej na stronie SPIUG >>>>

Wstecz

Partnerzy Medialni