Standardy jutra w technice grzewczej– konferencja PORT PC

Na targach Instalacje 2018 w dniu 24 kwietnia 2018 r. w pawilonie 15, sala 1G, odbędzie się Konferencja PORT PC pod tytułem ”Standardy jutra w technice grzewczej”, prowadzona przez czołowych specjalistów branży pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego.

W ramach konferencji ukażą się nowe wytyczne branżowe PORTPC cz. 7 i cz. 8 skierowane do instalatorów i projektantów instalacji grzewczych i chłodzących.

Planowane jest wydanie tzw. wersji „zielonej” (próbnej) wytycznych w zakresie instalacji i doboru pomp ciepła oraz oddzielnie w kwestii równoważenia hydraulicznego. W IV kwartale 2018 r. planowane jest wydanie końcowych wersji obydwu wytycznych. Takie rozwiązanie stosowane jest w wielu krajach.
Da ono szansę branży na przedyskutowanie najważniejszych zagadnień dot. nowych wytycznych i wziąć aktywny udział w opracowaniu końcowych wersji wytycznych.

Wytyczne PORTPC cz. 7: Projektowanie  i dobór pomp ciepła wraz z instalacją opierają się o nowe wytyczne VDI 4645 wydane w marcu 2018 roku.

Technologia pomp ciepła ma duży potencjał w zakresie redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym. Aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną, ogromne znaczenie ma prawidłowy dobór i projektowanie, a także poprawne instalacja i optymalne działanie całej instalacji.

Wytyczne mają pomóc w doborze i projektowaniu systemów grzewczych z pompami ciepła w budynkach jedno- i wielorodzinnych i obejmują prawie wszystkie rynkowe rozwiązania pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń
i podgrzewania wody użytkowej. Wytyczne te można traktować jako przewodnik projektowy i instalacyjny. Dodatek do wytycznych zawiera listy kontrolne, typowe schematy i przykłady wspierające procedurę projektowania i doboru.

W ramach dalszych prac PORTPC planuje wydanie kolejnych wytycznych, tym razem skierowane do firm - członków wspierających PORT PC, w oparciu o niemieckie wytyczne VDI 4645, zeszyt 1 zawierające koncepcję systemu szkoleń do szkolenia specjalistów zaangażowanych w projektowanie, instalację i obsługę takich obiektów. Celem szkoleń będzie uniknięcie awarii, usterek lub uszkodzeń, a także optymalizacja systemów pomp ciepła. PORTPC planuje w 2018/2019 rozszerzyć aktualny system certyfikacji instalatorów pomp ciepła o poziom podstawowej certyfikacji PORTPC. Byłaby to podstawa do uzyskania dalszej certyfikacji w ramach działającego już systemu certyfikacji Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła (Eucert), dostępnego już w Polsce od prawie 4 lat.

Kwestia równoważenia hydraulicznego ma podstawowe znaczenie w zakresie efektywności instalacji grzewczych oraz zapewnienia komfortu cieplnego. Co jest istotne pozwala na skuteczne działania antysmogowe zmniejszające z jednej strony koszty eksploatacji,
z drugiej obniżające emisję zanieczyszczeń szczególnie w zakresie tzw. „niskiej emisji zanieczyszczeń”. Niewyrównoważona instalacja może zwiększyć koszt eksploatacji urządzeń grzewczych (oraz emisję zanieczyszczeń) nawet o 5-15%. PORTPC szacuje,  że w Polsce ponad 90% instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych nie jest wyrównoważonych hydraulicznie. Jest to ważne w instalacjach z takimi urządzeniami grzewczymi jak kotły gazowe oraz na paliwo stałe, ale szczególnie jest to istotne w instalacjach z pompami ciepła, gdzie dodatkowy koszt ogrzewania może przekroczyć poziom 20%. Nowe wytyczne PORTPC idealnie uzupełniają się z wydanymi już ponad 2 lata temu wytycznymi dotyczącymi jakości wody grzewczej (cz. 4 i 5, na bazie wytycznych VDI 2035 cz. 1 i cz. 2 ).

Więcej szczegółów zostanie przedstawionych na konferencji podczas Targów Instalacje 2018 w Poznaniu. Koszt udziału w konferencji to 100 zł na osobę. W cenie konferencji zawarte są wytyczne cz. 7 i 8, oraz dodatkowo zapewniamy lunch i przerwy kawowe. Poniżej znajdą państwo harmonogram konferencji PORTPC Standardy jutra w technice grzewczej, która odbędzie się
w ramach Targów Instalacje 2018 w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2018 roku.
button_formularz.jpg

Wytyczne projektowe SPECJALNA CENA TYLKO dla uczestników konferencji!

Harmonogram konferencji PORTPC Standardy jutra w technice grzewczej
na targach Instalacje 2018 w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Poznaniu.

10.00

Rejestracja uczestników, kawa przywitalna, przekazanie materiałów

10.30

Przywitanie, uczestników,  rozpoczęcie Konferencji: Standardy Jutra Techniki Grzewczej
(
Paweł Lachman)

10.35

Wytyczne PORT PC  cz. 7 - dobór pomp ciepła i instalacji z pompami ciepła
(Paweł Lachman)

11.00

Wytyczne PORT PC  cz. 8 - równoważenie hydrauliczne instalacji c.o.
(Grzegorz Ojczyk)

11.30

Przerwa kawowa do 11.50

SESJA nr I (Wytyczne PORTPC cz. 7)

SESJA nr II (Wytyczne PORTPC cz. 8)

11.50

Wstępna  i podstawowa analiza zastosowania pomp ciepła
– Artur Karczmarczyk

Wytyczne PORTPC - układy hydrauliczne
– Paweł Lachman

12.25

Projektowanie podzespołów i całej instalacji
- Paweł Lachman

Równoważenie instalacji do 30 kW i system certyfikacji instalatorów PORTPC
– Grzegorz Ojczyk

13.00

Przerwa na lunch do 14.00

14.00

Analiza danych meteorologicznych w Polsce
i tryby pracy pomp ciepła
– Paweł Lachman

Prezentacje firmowa WILO

14.20

Określenie udziału mocy pompy ciepła w pokryciu zapotrzebowania na ciepło
– Adolf Mirowski

Prezentacje firmowa AFRISO

14.40

Schematy hydrauliczne
– Artur Karczmarczyk

Prezentacje firmowa DANFOSS

15.00

Likwidacja hałasu
– Adolf Mirowski

Prezentacje firmowa BELIMO

15.20

Przerwa do 15.40

15.40

Przepisy f-gazowe
– Szymon Piwowarczyk

Prezentacje firmowa PURMO

16.00

Dobór zasobników ciepłej wody
– Adam Koniszewski

Prezentacje firmowa GIACOMINI

16.20

Dolne źródła ciepła
– Jakub Koczorowski

Prezentacje firmowa CALEFFI

16.40

Przykład doboru pompy ciepła
– Adolf Mirowski

Prezentacje firmowa GRUNDFOS

17.00

Zakończenie konferencji

Wstecz

Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact